O NÁS

English4You je škola, ktorá poskytuje jedinečný prístup, prostredie a materiály na efektívne vzdelávanie študentom všetkých vekovách kategórií. Naše rokmi preverené a neustále vylepšované metódy a techniky výučby vás naučia ako efektívne používať "skutočnú" angličtinu pre komunikáciu v anglicky hovoriacom prostredí. Nenútime vás memorovať slovíčka – to má iba krátkodobý efekt. My vám pomáhame osvojiť si a sebavedomo používať prebratú slovnú zásobu neustálnym opakovaním. Náš tím tvoria mladí profesionálni lektori, ktorých táto práca napĺňa. Výsledkom toho sú kreatívne hodiny plné zábavných hier, konverzácií a role play. Hodiny sú vždy živé – nikdy nie nudné čítanie článkov a samostatné vypracovávanie cvičení s následným zdĺhavým kontrolovaním. V rámci kurzu zaraďujeme tématicky orientované hodiny, v rámci ktorých si rozšírite slovnú zásobu a konverzujete na uvedenú tému. Váš lektor je Vám vždy plne k dispozícii, aby vás opravil, uistil a povzbudil. Naši lektori počas hodiny dbajú na vytvorenie pozitívnej atmosféry, ktorá vás povzbudí k aktivite na hodine, aby ste profitovali z každej sekundy strávenej v English4You. Počas kurzov vám zabezpečíme všetky potrebné materiály. Nepotrebujete žiadne učebnice, ani pracovné zošity. Všetky naše materiály sú dotvárané priebežne, v závislosti od potrieb skupiny.

Naši lektori

Roman Goralko

Vyštudoval odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a nemecký jazyk na UKF v Nitre. Má viac ako 10-ročnú prax s výučbou cudzích jazykov . V rámci svojich kurzov sústreďuje svoju pozornosť najmä na rozvoj konverzačných schopností študentov v cudzom jazyku. Takisto vedie obľúbené one-to-one kurzy, ktoré sú u nás šité klientovi na mieru. Zároveň pripravuje študentov na jazykové certifikáty akými sú napr. FCE, CAE, prípadne maturitná skúška. Vyučuje aj obchodnú angličtinu vo firmách. Lektorovanie nie je preňho len prácou, ale aj koníčkom a vášňou. Preferuje priateľský prístup so vzájomným rešpektom a presnými pravidlami. Okrem výučby jazykov sa venuje aj prekladaniu a tlmočeniu, ako aj administratítvno-organizačným činnostiam v rámci našej školy.

Natália Verešová

Takmer pred desiatimi rokmi položila základný kameň English4You s veľkým nadšením a láskou k cudzím jazykom. Na tejto dlhej ceste stretla množstvo jedinečných ľudí, čo jej dáva energiu do ďalšej práce. Úspechy a pokroky klientov sú tou najväčšou odmenou za všetku snahu. Jej snom a cieľom je prekonať v ľuďoch bariéru v komunikácii s native-mi. Má takmer 20 ročnú prax tak s výučbou dospelých ako aj detí. Vyštudovala síce Ekonomickú Univerzitu, ale vždy skôr inklinovala k jazykom. Svoje znalosti si ´opečiatkovala´ Štátnou skúškou, Cambridge Certifikátmi a niekoľkými certifikátmi zo škôl z anglicky hovoriacich krajín.

Kevin Dean

Kevin počas svojej učiteľskej kariéry precestoval niekoľko krajín vrátane Turecka, Číny, Maďarska, Česka, či Slovenska. Má BA z University of York, MA z University of Nottingham a MRes z University of Bath. Študoval históriu, medzinárodné vzťahy a aplikovanú lingvistiku. Špecializuje sa na prípravu študentov na medzinárodné certifikáty. Učeniu sa venuje aj online na svojom webe a Youtube kanály, kde vytvára vlastné výučbové materiály. Rád sa učí nové veci ako tvorba grafického dizajnu, či produkcia videí.

Zuzana Garaiova

Zuzka vyštudovala the University of Central Lancashire a The University of Kent, žila v Manchestry, Canterbury a Londýne. Dlhé roky sa venuje divadlu, či už v Británií, alebo na Slovensku. Rada učí komunikatínu angličtinu, lebo si myslí, že najdôležitejšie je dohovoriť sa a viest konverzáciu.

Dominika Jančová

Dominika študuje na Univerzite Komenského. Angličtinu pokojne zaradila ako svoj druhý rodný jazyk, nakoľko ju využíva denne, či už v práci, preklade, učení, alebo pri bežnej komunikácii s kamarátmi. Do angličtiny sa zamilovala až na strednej skole vďaka svojej učiteľke. Odvtedy je neodmysliteľnou súčasťou jej života. Angličtinu si zamiluje každý no hlavné je nebáť sa, treba odhodiť zábrany a ísť do toho. Tak ako Dominike veľmi pomohla profesorka, tak sa aj ona snaží pomáhať svojim zverencom v čo najrýchlejšom napredovaní.

Nikol Morochovičová

Nikol vyštudovala odbor Anglický jazyk a nemecký jazyk na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobila ako lektorka jazykov na Prírodovedeckej fakulte UK, na súkromnom gymnáziu Mercury v Bratislave, 6 rokov vyučovala firemné kurzy angličtiny a nemčiny v spoločnosti Accenture Technology Solutions. Má rozsiahle skúsenosti vo výuke one-to-one, používa svoje vlastné metódy, zamerané na rýchle aktívne osvojenie si jazyka, teda s dôrazom na komunikáciu, rozširovanie slovnej zásoby. Vyučovanie angličtiny a nemčiny je pre Nikol prácou, ktorá jej prináša naplnenie a zadosťučinenie v podobe spokojných študentov.

Filip Zemaník

Filip sa venuje vyučovaniu anglického jazyka už niekoľko rokov. Ukončil štúdium angličtiny s certifikátom C1. Vyučuje deti aj dospelých od základov až po konverzáciu. Vedie hodiny prevažne v angličtine a kladie veľký dôraz na to, aby klient rozprával čo najviac po anglicky. Učí vo firmách obchodnú angličtinu a venuje sa prekladom z a do obchodnej angličtiny. Jeho veľkou vášňou je spev a hra na gitaru.

Tomáš Lintner

Kreatívny a energický učiteľ hľadajúce najlepšie cesty učenia jazyka. Vyštudoval Anglický jazyk a literatúru na Masarykovej Univerzite v Brne a má niekoľkoročné skúsenosti s výučbou angličtiny. Učí skupinové kurzy ako aj individuálne lekcie.