skupinky vytvoríme podľa vašej úrovne

10.01.2019 - 07.03.2019

max 7 študentov

8 × 60 min.

Štvrtky alebo piatky
17:00-18:00

90€