Používaním našej výučbovej metodológie sa naučíte sebavedomo reagovať v každodennej konverzácii v nemecky hovoriacom prostredí. Popri preopakovaní a zdokonalení gramatiky, idiomov a výslovnosti sa zameriame na štyri zručnosti (čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie). Naučte sa nemčinu, ktorú potrebujete na naplnenie vašich cieľov. Reakčna doba – je to čas, ktorý nám treba na vypočutie si, porozumenie a odpoveď v nemčine. V našom kurze pre mierne pokročilých si reakčnú dobu skrátite a zlepšíte si plynulosť v konverzácii. Materiály prispôsobujeme každej skupine individuálne. Nesústredujeme sa na množstvo prebraného učiva, ale na jeho kvalitu a Váš komfort. Lektor vás vždy vyzýva k používaniu nových výrazov a tak vám pomáha k jednoduchšiemu a dlhodobejšiemu zapamätaniu si slovnej zásoby.

B1

08.02.2021 - 14.06.2021

max 5 študentov

17 × 60 min.

Pondelky
08:00 - 09:00
18:30 - 19:30

129€